Valitse sivu

TERVEYS

 

YLEISTÄ
Tavoitteena englanninspringerspanielin jalostuksessa on terverakenteinen ja rodulleen tyypillisesti liikkuva koira. Sen on fyysisiltä ja psyykkisiltä ominaisuuksiltaan suoriuduttava alkuperäisestä käyttötarkoituksestaan ylösajavana ja noutavana lintukoirana.

Englanninspringerspanieli kuuluu Kennelliiton PEVISA-ohjelmaan, joten jalostukseen käytettävät koirat kuvataan lonkistaan sekä tutkitaan silmäsairauksien varalta. Jalostukseen on suositeltavaa käyttää myös vain fukosidosis-vapaiksi (ei kantaja) todettuja koiria. Jalostustoimikunnan tehtävänä on kartoittaa mahdollisesti muitakin rodussa esiintyä sairauksia. Vaikka englanninspringerspanieli onkin rotuna suhteellisen terve, niin myös tässä rodussa voi esiintyä mm. epilepsiaa, allergioita sekä autoimmuunisairauksia. Näistä sairauksista voi kasvattajien ja jalostustoimikunnan olla vaikea saada tietoja, joten tiedot yksittäisiltä koiranomistajilta ovat tärkeitä. Jalostustoimikunnalle toimitetut tiedot ovat luottamuksellisia ja ne listataan ainoastaan jalostustoimikunnan käyttöön eivätkä näy esimerkiksi netissä kuten PEVISAn alaiset tutkimuslausunnot.

Sekä astutukset ja synnytykset tapahtuvat rodussa yleensä vaikeuksitta. Emät huolehtivat pääsääntöisesti pennuistaan itse, eivätkä pennut tarvitse alkuvaiheessa lisäruokintaa kuin poikkeustapauksissa. Suvunjatkaminen on rodulle elintärkeä asia ja tämän helppouden haluamme rodussa säilyttää.

Paitsi jalostukseen käytettävien yksilöiden, myös ns. tavallisten kotikoirien tutkiminen edistää jalostusta ja antaa jalostustoimikunnan ja kasvattajien tietoon tärkeää informaatiota rodun kokonaisterveydentilasta. Rodun terveys on yhteisvastuullinen tehtävä. Etenkin vanhempia, yli 7-vuotiaita koiria olisi tärkeää silmätarkastaa, koska kaikki perinnölliset viat eivät näy tutkimuksissa nuorella iällä. On tärkeää muistaa, että itse koira ei siitä huonone, vaikka jokin löydös silmissä havaittaisiinkin. Suurin osa sairauksista ei välttämättä oireile (eikä koiraa siksi ehkä ole tutkittu), mutta jalostuksessa ongelmat voivat sukupolvien myötä kertaantua.

LONKKA- JA KYYNÄRNIVELDYSPLASIA
Vuosittain lonkkakuvatuista englanninspringerspanieleista vuonna 2013 n. 77 % on terveitä (A- ja B-asteisia). C- ja D-astetta oli loput n. 22 % ja E-astetta (vaikea) oli 1 %. Yleisesti tilanne lonkkien kehityshäiriöiden suhteen on parantunut rodussa parin viime vuosikymmenen aikana hienosti, sillä pari kymmentä vuotta sitten sairausprosentti lonkkien suhteen oli vielä n. 30%. Kyynärnivelkuvauksia rodussa tehdään vuosittain jonkin verran. Tulokset osoittavat, että englanninspringerspanielilla ei kyynärnivelen kasvuhäiriöitä juurikaan esiinny. Vuonna 2013 tutkittiin 46:n koiran kyynärnivelet. Näistä 44 oli täysin terveitä (0) ja 2:llä oli tulos 1.

SILMÄSAIRAUDET
Tutkituista koirista v. 2013 n. 5% osoitti silmäsairauksien oireita (PRA, HC tai RD). Näistä PRA:ta vastustetaan niin, että tunnetut kantajat pyritään poistamaan siitoksesta ja tunnettuun kantajaan linjaamista vältetään. Linjausta ei suositella myöskään muita perinnöllisiä silmäsairauksia periyttäneisiin koiriin.

Ohje näytteenottoon fukosidoosi / Pra Cord1 -tutkimuksia varten löytyy täältä.

Tietoa englanninspringerspanieleiden PRA Cord1 geenimutaatiosta:
PRA:ta aiheuttava Cord 1 -mutaatio on löytynyt ja niinpä englanninspringerspanielit voidaankin DNA-testata tämän PRAn muodon varalta. Lisätietoja voit lukea tästä linkistä. Lisätietoa suomeksi käännettynä tästä linkistä .

FUKOSIDOOSI
Jalostustoimikunnan hyväksynnän saa vain yhdistelmät, jossa molemmat vanhemmat ovat vapaita fukosidosiksesta (ei geenin kantajia). Suomessa suurin osa pentueista on fukosidoosi-vapaita (ei-kantajia).

Kaikkien koirien terveystutkimustulokset löydät tietokannasta KoiraNet