ENGLANNINSPRINGERSPANIELEIDEN TERVEYSKYSELY

Tämän terveyskyselyn tarkoitus on kartoittaa englanninspringerspanielien tämänhetkistä terveystilannetta. Jokaisen panosta tämän työn edistämiseksi tarvitaan. Kaikki mahdollinen tieto on tärkeää ja tietoja kerätään niin lemmikeistä, harrastuskoirista kuin jalostuskoiristakin mukaan lukien elossa olevat ja jo edesmenneet, niin terveet kuin sairastelleetkin. Tarkoitus on kerätä mahdollisimman paljon tietoa, jotta saadaan kattava yleiskuva rodun terveydentilasta.

Terveyskyselyn vastaukset lähetetään englanninspringerspanielien jalostustoimikunnan käyttöön, joka ylläpitää niistä muodostettavaa tilastoa. Tilastoa tullaan hyödyntämään mm. rodun jalostuksen tavoiteohjelman tekemisessä sekä rodun kasvattajien informoinnissa. Jalostuksen tavoiteohjelma tulee olla tehtynä jokaisen PEVISAan kuuluvan rodun osalta ja uusia PEVISA-ohjelmia ei hyväksytä ellei sitä ole tehtynä. Riittävän kattavan tavoiteohjelman tekemiseksi on välttämätöntä, että saadaan rodun terveydentilasta riittävät tiedot.

Meillä kaikilla on yhteinen tavoite parantaa rakkaan rotumme terveyttä. Tee hyvä työ rodun puolesta ja täytä alla oleva lomake.
Kiitämme avustasi jo etukäteen.
Springerspanielit ry.

Lisätietoa terveyskyselystä voit kysyä englanninspringerspanielien jalostustoimikunnalta sähköpostitse: ess_terveys@springerspanielit.fi