SPRINGERSPANIELI METSÄSTYSKOIRANA

Spanieleita käytettiin alun perin ajamaan riista verkkoon tai haukoille Brittein saarilla. Nykyään spanieli koulutettuna on ylösajava ja noutava lintukoira. Riistaksi sille soveltuvat kyyhkyt, vesilinnut, hanhet, kanalinnut ja fasaanit. Myös rusakot ja metsäjänikset sekä Pohjois-Suomessa riekko käyvät riistaksi. Joitain yksilöitä käytetään myös pienpetojahdissa etsimiseen ja liikkeelle ajamiseen. Voidaankin todeta, että springerspanielit ovat koirarotuja, joiden käyttöaika on koko metsästyskausi.