Valitse sivu

METSÄSTYSKOE SUOMESSA

 

Suomessa metsästyskokeet järjestetään joko maalintu- (SPME) tai vesilintu- (SPME-V) kokeina. Kokeessa koiranohjaajana voi toimia myös henkilö, jolla ei ole metsästyskorttia. Koirat voivat kilpailla avoimessa luokassa tai voittajaluokassa, saatuaan ensin yhden avoimen luokan 1. palkinnon. Osallistuakseen metsästyskokeisiin koiran tulee ensin suorittaa vesityö hyväksytysti. Metsästyskoe suoritetaan käytännön jahdin yhteydessä jossa myös ammutaan riistaa. Kokeessa arvostellaan seuraavat osa-alueet: haku, ylösajokyky, nouto sekä kokonaisvaikutus.

Haussa arvioidaan haun kuviota, nopeutta, laajuutta ja riistalle pyrkivyyttä. Koiran tulisi edetä ohjaajan etupuolella tehden siksak-kuviota sivuille maastosta riippuen noin 10–25 metrin säteellä ohjaajasta. Haun tulee peittää kuljettu maasto.Ylösajo liittyy saumattomasti hakuun ja koiran tulisi osoittaa riistalle tuleminen ajoissa. Koiran tulisi pysähtyä ylösajosta eikä perään menoa riistalle saisi tapahtua. Noudossa tarkkaillaan koiran tehokkuutta, sitkeyttä ja halukkuutta löytää riista sekä arvostellaan mm. koiran riistaotetta ja sen pyrkimystä tulla suoraan ohjaajan luo. Myös riistan luovutuksen tulee tapahtua ohjaajan käteen. Vesilintukokeen haussa seurataan koiran uintihalukkuutta, uintitaitoa, uintikestävyyttä ja halukkuutta edetä vaikeakulkuisessa kaislikossa. Lisäksi koiralta vaaditaan riittävää tottelevaisuutta ja yhteistoimintaa ohjaajan kanssa.

Käyttövalioksi springerspanieli tulee, kun se on saavuttanut kolme voittajaluokan ykköstulosta SPME- tai SPME-V -kokeesta ja näyttelystä vähintään 15 kk iässä vähintään laatupalkinnon ”hyvä” (H). Vähintään yksi VOI 1 pitää olla vesilintukokeesta. Nykyään käyttövaliot eivät eri rotujärjestöjen alaisten rotujen välillä ole vertailukelpoisia keskenään, koska cockerspanielien valioarvosäännöt muutettiin siten, että niiden ei enää jatkossa tarvitse saada vesilintukokeessa voittajaluokassa ensimmäistä palkintoa vaan riittää kolme VOI 1- tulosta SPME-kokeista.