iloista yhteistyötä

Teksti Henna Lempiäinen ja Kaisu Isola

Rally-toko on varsin uusi kilpailulaji, jossa suoritetaan rataa iloisella kontaktilla ja hymyssä suin häntien heiluessa. Sen tavoitteena on parantaa ohjaajan ja koiran välistä iloista yhteistyötä ja lisäksi se on hauskaa aktivointia. Laji sopii kaikille ja kaiken ikäisille ihmisille ja koirille.

Rally-toko kehitettiin 2000-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa aivan tavallisia koiranomistajia ajatellen. Lajissa yhdistyy elementtejä tokosta, agilitystä ja koiratanssista. Suomessa laji virallistui viime vuoden toukokuussa, jolloin springerit olivat edustettuna jo heti ensimmäisenä virallisena kilpailupäivänä. Rally-toko kehitettiin alun perin parantamaan koiran hallintaa normaalissa arjessa. Radalla olevia tehtäviä ovat muun muassa normaalit asennonvaihdot, kuten istuminen tai makaaminen, paikalla olo, seuraaminen, nopeuden muutokset ja suunnanvaihdot, sekä erilaisten houkutusten (esimerkiksi lelun tai herkun) ohi käveleminen, joista on hyötyä esimerkiksi kaupungilla kävellessä.

Rally-toko eroaa monista muista lajeista siinä, että kilpailuissa saa ja on jopa toivottavaa kehua ja kannustaa koiraa kilpailuissa radan aikana. Kova komentaminen tai hihnan kiristäminen puolestaan vähentävät koirakon pisteitä. Koiraa voi ohjata radalla sekä suullisten käskyjen että käsimerkkien avulla. Rally-tokon arvostelu eroaa muun muassa seuraamisen kriteereissä tokosta, jossa seuraamisen arvostelukriteerit ovat tiukempia esimerkiksi seuraamispaikan suhteen. Rally-tokossa koira oppii hallitsemaan kehoaan paremmin. Jotkin tehtävät, kuten tiukat vasempaan käännökset, vaativat koiralta takapään hallintaa. Ylemmissä luokissa koiran on seurattava ja tehtävä tehtäviä myös ohjaajan oikealla puolella, joka vahvistaa myös kehon toisen puolen hallintaa, joka monessa muussa lajissa jää huomiotta. Rally-toko sopii myös koirakon yhteistyön ja kontaktin kehittämiseen, temppujen opettelemiseen ja koiran aktivointiin.

Rally-tokossa koirakko suorittaa rataa, joka koostuu luokasta riippuen 10-20 tehtäväkyltistä. Kilpailuissa tuomarin suunnittelema rata käydään läpi luokittain, ilman koiria, yhdessä tuomarin kanssa rataan tutustumisessa jokaisen luokan alussa. Kyltit suoritetaan numerojärjestyksessä ja niiden välisen matkan koira seuraa ohjaajan vierellä. Kussakin kyltissä on tehtävä, jonka koirakko suorittaa kyltin tehtävänannon mukaisesti. Rally-tokokilpailuissa koirakon ratasuoritus arvostellaan vähentämällä 100 pisteestä radalla tapahtuvat virheet. Virhetyyppejä on useampia ja ne arvioidaan 1, 3 tai 10 pisteen virheinä tai hylkäävänä virheenä. Virheitä ovat muun muassa hihnan kiristyminen, vino asento, väärät tai epätarkat asennot ja virheellinen suorituspaikka. Lisäksi tuomari arvioi koirakon kokonaisvaikutelman ratasuorituksen perusteella. Kilpailuradasta saatu tulos on hyväksytty, jos koirakon pisteet ovat vähintään 70. Kilpailuissa on neljä luokkaa, alokas-, avoin-, voittaja- ja mestariluokat. Koirakon saadessa kolmannen hyväksytyn tuloksen yhdessä luokassa, sille myönnetään kilpailuluokan mukainen koulutustunnus (RTK1, RTK2, RTK3 tai RTK4) ja koirakko siirtyy kilpailemaan seuraavaan luokkaan.