Englanninspringerspanielien jalostuksen toimintaohje

Yhdistelmän on astutushetkellä täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttääkseen jalostuksen toimintaohjeen:

1. Narttu on astutushetkellä iältään yli 18 kuukautta ja alle 8 vuotta. Ensimmäistä kertaa synnyttävän nartun on oltava alle 5-vuotias.

2. Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei Suomen Kennelliiton jalostustietokannan tietojen mukaan ylitä 6,25 prosenttia kuudesta polvesta laskettuna.

3. Molemmat jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti tutkittu lonkkaniveldysplasian varalta ja lonkkatulos on lausuttu virallisesti kennelliitossa ennen astutusta. Molemmat vanhemmat ovat A-B -lonkkaisia tai jos toinen vanhemmista on C-lonkkainen, tulee yhdistelmän toisen osapuolen olla lonkistaan terve (A tai B). Kummallakaan vanhemmista ei ole D – E -asteista lonkkaniveldysplasiaa.

4. Molemmat jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti silmätarkastettuja. Kummallakaan ei ole todettu seuraavia perinnöllisiä silmäsairauksia: perinnöllinen katarakta (posteopolaarinen, kortikaalinen), PRA, GRD, TRD, glaukooma, entropion tai ektropion. Jos koiralla on MRD, distichiasis-, cilia aberranta- tai PPM-lausunto, on toinen osapuoli terve tältä osin. Astutushetkellä silmätarkastustulos ei ole 24 kk vanhempi.

5. Kumpikin vanhemmista tulee olla palkittu näyttelyssä vähintään laatuarvostelulla erittäin hyvä (EH). Mikäli koira on saavuttanut vähintään tuloksen AVO3 spanielien metsästyskokeesta, riittää ulkomuotoarvostelu / jalostustarkastus.

6. Vähintään toisella vanhemmista tulee olla hyväksytty tulos spanielien taipumuskokeesta (SPA1) tai vähintään AVO3-tulos spanielien metsästyskokeesta.

7. Kumpikaan vanhemmista ei jalostustoimikunnan tietojen mukaan sairasta mahdollisesti perinnöllistä sairautta.

8. Kummallakaan vanhemmista ei ole kahden polven sukutaulussa molemmin puolin tunnettua PRA-kantajaa. Yhdistelmässä ei linjata tunnettuun/tunnettuihin PRA-kantajaan/kantajiin kolmen polven sukutaulussa (PRA-kantajilla ei tarkoiteta GPRA cord1 DNA-testattuja vaan PRA-kantajia, jotka koirille tai niiden sukulaisille tehtyjen kliinisten tutkimusten perusteella voidaan katsoa PRA-kantajiksi).

9. Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, josta on tullut ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä

Epileptis tyylisistä kohtauksista, autoimmuunisairauksista ja muista terveydellisistä mahdollisista periytyvistä vakavista riskeistä yhdistelmän taustalla huomautetaan tarvittaessa kasvattajalle lähetettävässä vastauksessa (koskee vain ennen astutusta tarkistettavaksi toimitettuja yhdistelmiä).

SUOSITUKSIA   

1. Kaikki jalostukseen käytettävät ja käytetyt koirat tulisi käyttää näyttelyssä aikuisena n. 2 ikävuoden jälkeen.

2. Kaikille yli 7-vuotiaille englanninspringerspanieleille tulisi suorittaa virallinen silmätarkastus.

3. Urokselle suositellaan max. pentumääräksi 40 pentua ja nartulle max. 4 synnytystä.

4. Gonioskopiassa occlusio-diagnoosin saanutta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen.

5. Jalostukseen ei suositella koiraa, joka on arka tai aggressiivinen.

Yhdistelmän tarkistuspyyntö