PEVISA ELI PERIYTYVIEN VIKOJEN JA SAIRAUKSIEN VASTUSTAMISOHJELMA

Englanninspringerspanieli

Lonkkakuvauspakko. Alaikäraja kuvaukselle 12 kk. Kuvaustulos ei vaikuta rekisteröintiin.

Silmätutkimuspakko. Tarkastustulos ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Silmätutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin.
Rotukohtaiset erityisohjeet löytyvät täältä.

TIEDOTE KASVATTAJILLE

Ulkomaisten urosten poikkeusluvat eivät koske Suomessa tapahtuvia astutuksia

Jos rotu kuuluu PEVISA-ohjelmaan, pitää pentueen vanhemmilla astutushetkellä olla ohjelman ehtojen mukaiset tulokset.

Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaan rodulle voidaan kuitenkin rotujärjestön esityksestä myöntää toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa ulkomailla tapahtuville astutuksille ja tuontispermalla siementämiselle. Poikkeuslupa ei koske ulkomaisen uroksen Suomessa tapahtuvia astutuksia. Suomessa tapahtuvien astutusten kohdalla poikkeuslupaa anotaan tapauskohtaisesti etukäteen. Koirarekisteriohjeen mukaan menettely on ollut tämä vuoden 2009 alusta lähtien.

Ulkomainen uros saattaa oleskella Suomessa pidemmän aikaa tai vierailla täällä useasti astumassa narttuja. Olisi epäjohdonmukaista vaatia suomalaisten urosten tutkimista, mutta samalla sallia ulkomaisten tutkimattomien urosten käyttö täällä. Suomessa on mahdollista tehdä niitäkin tutkimuksia, joista koiran kotimaassa ei ehkä saa Kennelliiton hyväksymää lausuntoa. Perustellusta syystä on kuitenkin mahdollista etukäteen anoa poikkeuslupa myös ulkomaisen tutkimattoman uroksen käytölle.

Ulkomaisia uroksia koskevista rotukohtaisista poikkeuksista kerrotaan lisää täällä.

Terveisin

Jalostustoimikunta
Springerspanielit ry