Olen pyynnöstä lupautunut kirjoittamaan Springeri-lehteen koiran lisääntymistä koskevan artikkelisarjan joka on suunnattu ensisijaisesti vasta koirankasvatusta harkitseville. Sarjassa pyrin käymään läpi kaikki asiat aina pennutuksen harkitsemisesta pentujen luovuttamiseen asti. Tässä jaksossa käsitellään tyyppioppia, rakennetta, rotutyyppiä, rotumääritelmän ja sukutaulun merkitystä.

Tyyppiopista
Norjalaisen ulkomuototuomarin Olaf Roigin tyyppiopin mukaan koirat jaetaan rakenteellis-toiminnallisiin tyyppeihin. Eli koirat jaetaan ruumiinmuodon ja liiketavan mukaan niin, että niillä on sellainen ruumiinmuoto, joka tekee ne kykeneviksi suorittamaan rodulleen alun perin tarkoitetut tehtävät. Toisin sanoen koiran rakenteen on sovelluttava sen käyttötarkoitukseen. Roig jakaa koirat liikemallin mukaan kolmeen tyyppiin: Laukkatyyppi (velocide) on ensisijaisesti nopea, tingitty kestävyydestä ja voimakkuudesta (esim. vinttikoirat). Ravaajatyyppi (duride) on ensisijaisesti kestävä, tingitty nopeudesta ja voimakkuudesta (esim. suomenajokoira, saksanpaimenkoira). Vahvatyyppi (vigoride) on ensisijaisesti voimakas, tingitty nopeudesta ja kestävyydestä (esim. bulldoggi). Suurin osa roduista on näiden kolmen perustyypin sekamuotoja esim. lintukoirat ovat yleensä kestävyys- ja nopeustyypin sekamuotoja.

Koiran tehtävän tulee ilmetä sen ruumiinmuodosta. Jos tunnetaan koiran tehtävä, voidaan arvioida, mikä ruumiinmuoto on rodulle oikea, ja päinvastoin katsomalla koiraa, voidaan päätellä sen käyttötarkoitus. Rodun ei pitäisi muuttaa tyyppiään, tyyppimuutokset tulevat useimmiten hitaasti hiipimällä eikä niitä välttämättä ole helppo kasvattajien heti havaita.

Koiran luonteen on oltava käyttötarkoitukseen soveltuva. Kasvattajan on ymmärrettävä, minkälainen luonne on ollut rodulle ominainen eli mitä koiralta on vaadittu, että se on voinut täyttää tehtävänsä.

Koiran rakenne
Koiran rakenne tulee tuntea jo senkin vuoksi, että ymmärtää koiransa saaman ulkomuotoarvostelun. Jokaisen kasvattajan tulee pyrkiä kasvattamaan rakenteeltaan terveitä koiria rotuun tai tyyppiin katsomatta. Terve rakenne mahdollistaa hyvät liikkeet ja kestävyyden työskennellä. Jokaisen kannattaa lukea Showmedialta ostettavissa oleva Riitta Ahon kirjoittama kirja ”Koiran rakenne ja liikkeet”