Valitse sivu

Näytteen ottaminen ja lähettäminen

 

Verinäytteitä tarvitaan DNA-tutkimuksiin sekä terveistä että sairaista yksilöistä. Jotta periytyvän sairauden taustalla oleva tautigeenin voidaan tunnistaa, tarvitaan näytteitä kokonaisista perheistä (sairaista yksilöistä, niiden terveistä sisaruksista ja vanhemmista; mahdollisesti myös sisarpuolista ja isovanhemmista). Verrokkitutkimuksissa tarvitaan näytteitä myös muista rodun terveistä yksilöistä; erityisesti niistä koirista, jotka ovat ylittäneet tyypillisen sairastumisiän. Eli käytännössä kaikki koirat ovat tervetulleita
tutkimukseen.

Geenitutkimuksen kannalta on erityisen tärkeää, että tutkimusryhmällä on tutkimuksessa olevista koirista oikea ja mahdollisimman täsmällinen projektia koskeva terveystieto. Tämän vuoksi on tärkeää ilmoittaa koiran terveystilanteen muutokset tutkimusryhmälle (os. lgl-kyselyt@helsinki.fi ). Myös tieto koiran menehtymisestä olisi hyvä ilmoittaa. Päivityksiä toivotaan myös omistajan yhteystietojen muuttuessa. Sairastuneesta koirasta olisi aina tärkeää ilmoittaa myös rotujärjestön jalostustoimikunnalle (esim. kohdasta ”Terveys” löytyvällä sairaudesta ilmoituskaavakkeella) sekä koiran kasvattajalle.

Avoimuus on tärkeää sairauksien vastustamiseksi roduissa.

Näytteenotto-ohjeet

  • 3-5 ml verta/koira EDTA-putkeen (putkia voi tilata Hannes Lohen tutkimusryhmältä kirjoittamalla viestiä osoitteeseen: lgl-kyselyt (at) helsinki.fi )
  • Putkeen merkitään koiran rekisterinumero ja virallinen nimi
  • Käännä putkea ylösalaisin 8-10 kertaa

Verinäytteen voi pakata lähetettäessä talouspaperiin ja minigrip-pussiin, jotka laitetaan kuplamuovikuoreen lomakkeen kanssa. Isomman putkimäärän lähetyksessä kannattaa putket kietoa kuplamuoviin ennen lähetystä. Veriputket ja täytetty lomake tai postitetaan välittömästi tavallisessa postissa huoneenlämpöisenä (näyte säilyy 2 vrk) tutkimusryhmälle osoitteella:

Ranja Eklund / Lohen tutkimusryhmä
Biomedicum Helsinki, huone B332a
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto