Valitse sivu

MyDogDNA Lehdistötiedote – 25. syyskuuta, 2013, Helsinki, Suomi

 

Perimänlaajuinen MyDogDNA-analyysi tuo esiin tunnetun perinnöllisen  verenvuotohäiriön myös suomenajokoirissa ja walesinspringerspanieleissa

Eläindiagnostiikkaan erikoistunut kotimainen Genoscoper-laboratorio ilmoittaa löytäneensä tunnetun perinnöllistä verenvuotohäiriötä aiheuttavan geenimutaation nyt myös suomenajokoirissa ja walesinspringerspanieleissa. Löydös tuli esiin uuden koirille kehitetyn MyDogDNA-testauskonseptin avulla, joka mahdollistaa ainoana maailmassa koirilla tunnettujen perinnöllisten sairauksien testaamisen kaikilta roduilta.

Koirilla tunnetaan geenimutaatioita jo 165 perinnöllisen häiriön taustalta. Genoscoperin kehittämä MyDogDNA-testauskonsepti yhdistää DNA-testauksen ja tutkimuksen, sillä testauksen kautta on nyt mahdollista löytää tunnettuja mutaatioita sellaisista roduista, joita ei ole aiemmin tutkittu.

MyDogDNA-tutkimusryhmä raportoi nyt löytäneensä koirilla tunnetun verenvuotohäiriön, hyytymistekijä VII:n (cFVII) puutoksen, kahdessa uudessa rodussa: suomenajokoirissa ja walesinspringerspanieleissa. Löydös nostaa esiin jatkotutkimustarpeen mutaation esiintyvyyden ymmärtämiseksi molemmissa roduissa

Koirien hyytymistekijä VII (cFVII) puutos on peittyvästi periytyvä verenvuotohäiriö

Koirien hyytymistekijä VII:n (cFVII) puutos on lievä tai kohtalainen verenvuotohäiriö, jolle on ominaista epänormaali verenvuototaipumus. Sen aiheuttaa keskeisen hyytymistekijän puutos F7-geenissä, joka säätelee olennaisesti veren hyytymisprosessin alkamista. Verenvuototaipumus tiedostetaan tyypillisesti vasta, kun vamman tai leikkaustoimenpiteen huomataan aiheuttavan pitkittynyttä verenvuotoa sairaassa koirassa. Tämän lisäksi saatetaan todeta taipumusta mustelmiin sekä nenä-, ruumiinontelo- tai emätinverenvuotoon. Kliinisiä oireita voidaan vähentää verensiirtojen avulla tai yhdistelmä-DNA-tekniikalla valmistetulla FVIII-valmisteella. Nämä eivät kuitenkaan ole tehokkaita pitkän aikavälin hoitovaihtoehtoja.

Koirien FVII-puutos seuraa peittyvää periytymismallia, mikä tarkoittaa, että koiran tulee periä sairautta aiheuttava mutaatio sekä emältään että isältään, jotta sairaus ilmenee. Hyytymistekijä VII:n puutoksen aiheuttava mutaatio on alun perin löydetty beagleiltä, ja sen on sittemmin raportoitu löytyneen myös airedalenterriereiltä, alaskan klee kailta, suursnautsereilta sekä skotlanninhirvikoirilta.

Jatkotutkimuksia tarvitaan validoimaan cFVII-mutaation vaikutus uusissa roduissa

Tunnetun verenvuotohäiriön löytyminen DNA-testauksen kautta suomenajokoirista ja walesinspringerspanieleista asettaa tarpeen lisätutkimuksille. Verenvuotohäiriötä aiheuttavalla mutaatiolla ei välttämättä ole samaa vaikutusta kaikissa roduissa. Koirarotujen geneettiset taustat eroavat toisistaan merkittävästi, mikä voi vaikuttaa mutaation ilmenemiseen. Myös muut geneettiset tekijät voivat vaikuttaa sairauden vakavuusasteeseen, puhkeamiseen ja etenemiseen.

Mutaation kliinisten seurauksien ymmärtäminen ja sen esiintyvyyden kartoitus kahdessa uudessa rodussa edellyttää huolellista seurantaa sekä tiivistä yhteistyötä tutkijoiden, kasvattajien ja eläinlääkäreiden välillä. On tärkeää huomioida, että uutta mutaatiolöydöstä ei voida tietyn koirarodun kohdalla kutsua sairautta aiheuttavaksi ennen kuin sen kliinisestä ilmenemisestä on tarvittava ymmärrys.

 

Uuden teknologian hyödyntäminen DNA-testauksessa edistää koirien terveyttä

Suomalainen Genoscoper-laboratorio on maailman ensimmäinen eläinten DNA-diagnostiikkaan erikoistunut laboratorio, joka pystyy uusinta teknologiaa hyödyntämällä tarjoamaan koirille perimänlaajuisen DNA-analyysin niin tunnettujen perinnöllisten sairauksien testaamiseen kuin koiran  sisäsiittoisuustason mittaamiseen. Yhtäaikainen sairauksien ja ominaisuuksien paneelitestaus on mahdollista yhdestä ja samasta DNA-näytteestä.

Tunnettujen mutaatioiden löytyminen uusilta roduilta on myös esimerkki, siitä miten yksittäistä tunnettua sairausgeeniä kattavampi DNA-testaaminen auttaa kasvattamaan kokonaiskuvaa koirien perinnöllisten sairauksien esiintyvyydestä roduissa. Tietoisuus uusista mutaatiolöydöksistä on tärkeää, jotta pystytään välttämään harvinaisten sairauksien yleistymistä roduissa esimerkiksi suosittujen jalostusyksilöiden käytön kautta.

 

Lisätietoa saat osoitteessa: www.mydogdna.com

Lehdistön yhteydenotot:
Saila Sorsa, Asiakassuhteet ja viestintä, Genoscoper Laboratories
mobile +358 50 5736697, saila.sorsa(at)mydogdna.com

MyDogDNATM lyhyesti

Genoscoper-laboratorion kehittämä MyDogDNA-testauskonsepti auttaa kartoittamaan koirilla tunnettuja  perinnöllisiä sairauksia ja koirarotujen monimuotoisuutta. Maailman ensimmäinen koiran perimänlaajuinen DNA-kartoitus MyDogDNA-testauspalveluiden taustalla mahdollistaa lukuisten koirilla tavattujen perinnöllisten sairauksien ja ulkomuodon periytymiseen liittyvien ominaisuuksien yhtäaikaisen testaamisen tuoden lisäksi tietoa niin yksittäisen koiran kuin rodunkin sisäsiittoisuudesta. Globaali MyDogDNA-tietokanta tarjoaa kasvattajalle avuksi tietoa ja työkaluja sisäsiitoksen ja rodun perinnöllisen sairaustaakan vähentämiseksi.