Tämän ohjeen tavoite on, että yhdistyksen jäsenet voivat järjestää joukkotutkimustilaisuuksia tietyin edellytyksin yhdistyksemme nimissä ja näin saisimme tilaisuuksia järjestetyksi kattavammin eri puolilla maata.

1. Yhdistyksen nimissä voi järjestää joukkotutkimustilaisuuden seuraavin ehdoin:

järjestäjä on yhdistyksen jäsen
tilaisuudesta ei aiheudu kuluja yhdistykselle

2. Yhdistyksen nimissä tapahtuva joukkotutkimustilaisuus saa mahdollisuuden mainostaa tilaisuutta yhdistyksen kotisivuilla ja lehdessä

3. Toimintatapa joukkotutkimustilaisuuden järjestämisessä:

a) tilaisuuden järjestäjä ottaa yhteyden yhdistyksen jalostustoimikunnan puheenjoh-tajaan, joka koordinoi yhdistyksen nimissä järjestettäviä joukkotutkimustilaisuuksia

tarkistus, ettei samalle alueelle ole suunniteltu jo järjestettävän toista joukkotutkimustilaisuutta samoihin aikoihin
sopiminen siitä, että tilaisuus järjestetään yhdistyksen nimissä

b) tilaisuuden järjestäjä sopii tilaisuuden järjestämisestä eläinlääkäriaseman kanssa ja selvittää ajan, paikan ja hinnat (lonkkakuvaukselle, kyynärnivelkuvaukselle, silmätutkimukselle sekä mahdolliselle pakettihinnalle)

c) tilaisuuden järjestäjä toimittaa tarkemman ajan, paikan ja hintatiedot sekä mahdollisen osallistujamäärän rajoituksen jalostustoimikunnan puheenjohtajalle, joka vastaa tilaisuuden markkinoinnista yhdistyksen kotisivuilla ja lehdessä sekä yhdistyksen hallituksen informoinnista

d) mikäli tilaisuus joudutaan perumaan tai mikäli ajankohta, paikka tai hinnat muuttuvat, tulee tilaisuuden järjestäjän ottaa välittömästi yhteys jalostustoimikunnan puheenjohtajaan

e) tilaisuuden jälkeen tilaisuuden järjestäjä ilmoittaa jalostustoimikunnan puheenjohtajalle tilaisuuteen osallistuneiden määrän roduittain

Muut huomioitavat asiat:

Joillakin klinikoilla pyydetään joukkotutkimustilaisuuksiin paperit etukäteen täytettynä (virallisten tutkimusten kaavakkeet). Tämän suorittaa yleensä tilaisuuden järjestäjä KoiraNetin (jalostus.kennelliitto.fi) kautta saatavien tietojen mukaisesti. Koiran omistaja tarkistaa tiedot ja allekirjoittaa kaavakkeet paikanpäällä.
Tilaisuuden järjestäjän tulee huomioida tarvittava apu ennen tutkimuksia silmätippojen laittamisessa (järjestäjä itse tai joku muu taho saapuu ajoissa paikalle auttamaan, jotta itse tutkimukset päästään aloittamaan sovittuna aikana).

Springerspanielit ry