Yhdistelmän on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttääkseen jalostuksen toimintaohjeen vuonna 2020:

1.Narttu on astutushetkellä iältään yli 24 kuukautta ja alle 8 vuotta. Ensimmäistä kertaa astutettavan nartun tulee astutushetkellä olla alle 5-vuotias. Uroksen on oltava astutushetkellä iältään yli 24 kk kuukautta ja sillä saa olla korkeintaan 12 jälkeläistä alle 3v. ikäisenä täyttääkseen jalostuksen toimintaohjeen.

2. Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei Suomen Kennelliiton jalostustietokannan tietojen mukaan ylitä 5 prosenttia kahdeksasta polvesta laskettuna.

3. Koira, jolla on yli 50 jälkeläistä Suomessa, ei täytä jalostuksen toimintaohjetta.

4. Molemmat jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti tutkittu lonkkaniveldysplasian varalta. Molemmat vanhemmat ovat A-B –lonkkaisia tai jos toinen vanhemmista on C-lonkkainen, tulee yhdistelmän toisen osapuolen olla lonkiltaan terve (A tai B). Myös vastaavat OFA, PennHip ja BVA-tulokset ulkomailta hyväksytään. Kummallakaan vanhemmista ei ole D – E -asteista lonkkaniveldysplasiaa.

5. Molemmat jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti silmätarkastettuja. Kummallakaan ei ole todettu seuraavia perinnöllisiä silmäsairauksia: HC, PRA, GRD, TRD, glaukooma, ektooppinen cilia, entropion tai ektropion. Jos koiralla on lausunto ylimääräisistä ripsistä (distiachis, trichiatis), MRD tai PPM-lausunto, on toinen osapuoli terve tältä osin. Astutushetkellä silmätarkastustulos ei ole 24 kk vanhempi.

6. Jos toisen osapuolen on todettu geenitestissä kantavan FN = ARHN-munuaissairautta, tulee toisen osapuolen olla vapaa tästä mutaatiosta.

7. Kummallakaan osapuolella ei ole todettu mitään vakavaa tai mahdollisesti perinnöllistä sairautta. Koiraa, jolla on todettu vakavampi allergia tai atopia, ei saa käyttää jalostukseen.

8. Koira, jolla on epilepsiaa sairastava jälkeläinen tai jonka täyssisarus on epileptikko, ei täytä jalostuksen toimintaohjetta.

9. Toinen vanhemmista tulee olla palkittu näyttelyssä vähintään laatuarvostelulla erinomainen (ERI) ja toinen laatuarvostelulla erittäin hyvä (EH) yli 12 kk ikäisenä tai hyväksytty jalostustarkastus ulkomuodon osalta.

10. Vähintään toisella vanhemmista tulee olla hyväksytty tulos spanielien taipumuskokeesta (SPA1) tai vähintään AVO3-tulos spanielien metsästyskokeesta.

11. Kumpikaan vanhemmista ei ole saanut kahta tai useampaa kertaa näyttelyistä eikä virallisista kokeista EVA:a, hylättyä tai 0:a, tai jäänyt ilman tulosta, aran tai aggressiivisen käytöksen vuoksi.

Lisäksi kasvattajien ja urosten omistajien tulisi huomioida seuraavat suositukset:

1. Toivottavaa on jälkeläisten tutkimus/kartoitus luonteen, terveyden, käyttöominaisuuksien ja rotumääritelmän mukaisen ulkomuodon osalta ( spanielien taipumuskoe, MH-luonnekuvaus, viralliset terveystutkimukset, metsästyskokeet ja näyttelyt).

2. Uroksella ei tule olla enempää kuin 5% jälkeläisiä omana sukupolvenaan (n. 5 vuotta), kertakaikkisena määränä 25% yhden vuoden rekisteröinneistä. Suositellaan ettei yksittäisellä koiralla olisi yli 35 jälkeläistä.

3. On kriittisesti harkittava, onko järkevää käyttää jalostukseen koiraa, jonka lähisuvussa on todettu autoimmuuni- tai muita vakavia sairauksia.

4. Jalostukseen ei suositella koiraa, jota 18 kk iän jälkeen on näyttely- tai koearvostelussa toistuvasti huomautettu arasta tai aggressiivisesta käytöksestä.

5. Suositellaan jalostuskoirien geenitestausta, etenkin jos koirien suvussa löytyy tunnettuja FN = ARHN-kantajia.

6. Vanhempien lonkkien BLUP-indeksien keskiarvo tulisi olla vähintään 101.

Ennen astutusta tarkistettavaksi toimitetuille yhdistelmille toimitetaan pyydettäessä 6 polven sukutaulu, johon listataan jalostustoimikunalle tiedotetut mahdolliset sairaus- ja luonneasiat tulevien vanhempien suvusta. Ko. sukutaulua ei toimiteta niistä yhdistelmistä, jotka lähetetään jalostustoimikunnalle tarkistettavaksi astutuksen jo tapahduttua.