PEVISA ELI PERIYTYVIEN VIKOJEN JA SAIRAUKSIEN VASTUSTAMISOHJELMA

Walesinspringerspanieli

Lonkkakuvauspakko. Alaikäraja kuvaukselle 12 kk. Kuvaustulos ei vaikuta rekisteröintiin.

Silmätutkimuspakko. Tarkastustulos ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Silmätutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin.
Rotukohtaiset erityisohjeet löytyvät Suomen Kennelliiton sivuilta.

TIEDOTE KASVATTAJILLE

Kummankin springerirodun rotukohtaisten neuvottelujen 15.11.2009 esityksistä on 12.1.2010 alkaen voimassa ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta seuraavin ehdoin:

Englanninspringerspanieli: Ei vaadita lonkkakuvaus- eikä silmätutkimustulosta (kaksi pentuetta).
Walesinspringerspanieli: Ei vaadita lonkkakuvaus- eikä silmätutkimustulosta (kaksi pentuetta).

Rotukohtainen PEVISA-ohjelma koskee myös ulkomaisen uroksen jalostuskäyttöä. Rotujärjestön aloitteesta voidaan ulkomaisen uroksen käytöllle kuitenkin myöntää koirarekisteriohjeen kohdan 8 mukainen pysyväisluonteinen poikkeuslupa. Poikkeuslupa on voimassa kunnes rotujärjestö mahdollisesti haluaa sitä muuttaa. Lupa koskee ulkomailla tapahtuvaa astutusta sekä ulkomaisen uroksen sperman käyttöä. Kennelliitto huomioi edellä mainitut poikkeukset pentuetta rekisteröidessään. Pysyvä poikkeuslupa ei koske Suomessa vierailevalla tai oleskelevalla ulkomaisella uroksella tapahtuvaa astutusta. Täällä oleva uros voidaan tarvittaessa joko tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti, tai rotujärjestö voi esittää tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle (koirarekisteriohjeen kohta 5).

Tämä sääntö on voimassa siis 12.1.2010 alkaen ja tieto päivittyy piakkoin myös Kennelliiton kotisivuilta löytyvälle listalle ulkomaisten urosten poikkeuksista rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta: Tästä linkistä

Terveisin

Jalostustoimikunta
Springerspanielit ry