Valitse sivu

Järjestämisohjeet

METSÄSTYSKOIRIENJÄLJESTÄMISKOKEEN SUOMEN-MESTARUUSKILPAILUN JÄRJESTÄMISOHJEET

Voimassa 1.1.2007 alkaen

1. TARKOITUS
Kokeen tarkoitus on edistää jäljestävien koirien koulutusta, lisätä sekä laajentaa rotukohtaisesti
harrastajien määrää.

2. KOKEEN JÄRJESTÄMINEN
2.1 SM -kokeessa noudatetaan voimassa olevia metsästyskoirienjäljestämiskokeen sääntöjä.
2.2 Kokeen järjestämisestä vastaavat jäljestystä harrastavat rotujärjestöt.
2.3 Rotujärjestö valitsee kokeen järjestäjän huomioiden kennelpiirit niin, ettei saman kennelpiirin
alueella ole koetta
peräkkäisinä vuosina.
2.4 Kennelliiton hyväksymä elin nimeää SM-kokeen ja karsintakokeen kaikki tuomarit
SM-
loppukokeeseen valittaessa käytetään ryhmässä kahta tuomaria, jolloin pisteiden keskiarvo ratkaisee
järjestyksen.
Karsintakokeen ylituomari määrää jokaiseen ryhmään ylituomarin, jonka antama
arvostelu ja pistemäärä jää voimaan koesuorituksena.
Kokeen ylituomari arvostelee yksin SM-
kokeen.
2.5 Ylituomareiksi ja heidän varamiehikseen valitaan kokeneet ylituomarit.
Valintakokeen ylituomari
toimii SM-kokeen ylituomarin varamiehenä.
Ryhmässä toisena tuomarina voi olla tuomari, joka on
toiminut vähintään kaksi vuotta tuomarina.
2.6 Kokeen ajankohta sidotaan hirvenmetsästykseen niin, että koe järjestetään viikkoa ennen
hirvenmetsästyksen alkua.

3. KOKEEN TALOUS
3.1 Kokeen taloudesta ovat vastuussa rotujärjestö ja järjestävä yhdistys.

4. KOIRIEN VALINTA KOKEESEEN

4.1 Kennelpiirit nimeävät koiran ja varakoiran kokeeseen.
4.2 Nimeäminen voi tapahtua
– kennelpiirin mestaruuskokeen perusteella, jolloin valintaperusteena käytetään
paremmuusjärjestystä
– kennelpiirin jäljestämiskoetoimikunnan toimesta
– kennelpiirin nimeämän valitsijamiehen suorittamana
4.3 Valintaperusteena kennelpiirin toimikunnan tai valitsijamiehen tulisi käyttää koirien saavuttamia
voittajaluokan tuloksia (laatuarvostelua). Pistemäärät eivät ole vertailukelpoisia silloin, kun ne
on saavutettu eri kokeissa eri tuomarilla (koiran tasaiset tulokset).
4.4 Kennelpiirin mestaruuskokeet pidetään kaksi viikkoa ennen SM-koetta.
4.5 Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin karsintakokeeseen (sen, jossa
omistaja/haltija vakituisesti asuu.
4.6 Kennelpiirin valintakokeen järjestäjä, toimikunta tai valitsijamies, joka koiran valinnan SM-
kokeeseen, suorittaa, tulee heti tehdä ilmoitus valitusta koirasta SM-kokeen järjestäjälle.
Ilmoituksessa tulee olla koeilmoittautumiseen kuuluvat tarpeelliset tiedot.
4.7 Koiran omistaja vastaa koemaksun suorittamisesta.

5. KOKEESEEN OSALLISTUVAT KOIRAT JA KOKEEN HYLKÄÄMINEN 

5.1 SM-kokeeseen osallistuvat kennelpiireistä valitut koirat.
5.2 Koe järjestetään kaksipäiväisenä. Lauantaina suoritetaan karsinta. Koirat arvotaan ryhmiin.
5.3 SM-kokeen loppukilpailuun pääsee karsinnan 6 parasta koiraa sekä edellisen vuoden voittaja.
5.4 Karsintakoe ja loppukilpailu ovat erillisiä kokeita, joista tulokset ilmoitetaan normaalilla tavalla.
5.5 SM-loppukilpailun paras koira saa SM -arvon.

6. Muutokset 

Tätä järjestämisohjetta koskevat muutosehdotukset on tehtävä Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunnalle Muutokset vahvistaa Kennelliiton hallitus.