Rotumääritelmä kuvaa walesinspringerspanielin luonnetta hyvin lyhyesti seuraavin sanoin: ”Hyvin vanha, oma, puhdas rotunsa. Vahva, iloinen ja hyvin toimelias; ystävällinen, ei aggressiivinen eikä hermostunut.”

Walesinspringerspanieli on käyttötarkoitukseltaan ylösajava ja noutava lintukoira.

Rodun ”isä” Mr. A. T. Williams on kuvaillut rotua 1900-luvun alkuvuosina seuraavasti: ”Ihanteellisen walesinspringerspanielin tulee olla äärimmäisen aktiivinen ja vahva. Walesissa maastot, joissa koirat työskentelevät, ovat luonteeltaan mitä tiheimpiä ja karuimpia. Ne vaativat koiralta erittäin rohkeata, aktiivista ja periksi antamatonta luonnetta.” … ”Nämä spanielit ovat nopeita ja innokkaita. Ne kohtaavat ja tunkeutuvat läpi tiheimmänkin kasvuston. Niillä on erityisen herkkä hajuaisti ja työskennellessään ne osoittavat mitä suurinta kestävyyttä ja sitkeyttä. ”Nämä koirat ovat älykkäitä, tämä piirre yhdistettynä merkkiin (esim. haulikko) alkavasta toiminnasta, saa sen innostumaan entisestään. Sen suurin intohimo on työskennellä ohjaajalleen, etsiä riistaa ja ajaa se liikkeelle.” ”Sen tulee osoittaa täyttä omistautumista isännälleen, ja olla rohkea. Se ei pelkää puolustaa itseään tarpeen tulleen, mutta riidanhaastaja se ei ole. Se ei mene lukkoon pienestä kurituksesta, vaan on valmis jatkamaan työskentelyä saman tien.”

Walesinspringerspanielin perusluonne on vahvasti liitoksissa sen käyttötarkoitukseen ja käyttöominaisuuksiin ja sitä myöten myös suorassa yhteydessä rodun potentiaaliin toimia harrastuskoirana myös muissa harrastusmuodoissa. Sen vuoksi käyttötarkoituksen mukainen luonneprofiili on tavoiteltava ja ylläpidettävä asia, mikä osaltaan samalla edesauttaa rodunomaisten erityispiirteiden säilyttämistä.

Walesinspringerspanielin ihanneluonteen tavoiteltavia piirteitä voisi kuvailla seuraavin sanoin; yhteistyökykyinen, helposti motivoitavissa, leikkisä, utelias ja miellyttämisenhaluinen. Sen tulee olla myös rohkea ja toimintakykyinen, olematta kuitenkaan aggressiivinen. Luonteen vahvuuden tulee näkyä toimintakykynä, kykynä tehdä itsenäisesti ratkaisuja ja erityisesti kykynä palautua ja rentoutua nopeasti myös vaikeista tilanteista. Yleisesti ottaen luonteen 26 piirteiden tasapainoisuus sekä rodun sosiaalisuus, koulutuskelpoisuus että yhteiskuntakelpoisuus ovat tärkeitä ylläpidettäviä ja vahvistettavia osa-alueita.