WALESINSPRINGERSPANIELEIDEN TERVEYSKYSELY

Tämä terveyskysely on tarkoitettu kaikille rekisteröidyille walesinspringerspanieleille. Sen lisäksi Springerspanielit ry:n jalostustoimikunta tulee lähettämään tämän kyselyn kaikille 2-, 5- ja 10-vuotiaiden walesinspringerspanieleiden tiedossa oleville omistajille/kasvattajille, jotka eivät ole vastanneet terveyskyselyyn netin kautta. Netin kautta vastaaminen ei edellytä jäsenyyttä Springerspanielit ry:ssä. Sen tarkoituksena on kartoittaa walesien ja erityisesti tiettyjen ikäluokkien terveystilannetta ja samalla saada hieman lisätietoa muun muassa walesien luonteesta, koosta, rakennevirheistä ja kuolinsyistä. PEVISA(perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma)-sairauksia lukuunottamatta jalostustoimikunta saa tietoa rodun terveystilanteesta vain kasvattajien ja omistajien ilmoitusten perusteella.

Jokaisen koiran tiedot ovat tärkeitä riippumatta siitä onko koira terve, sairas tai jo edesmennyt. Lomakkeen voi täyttää koiran elinaikana useamman kerran, jos esimerkiksi sen terveydentilassa tapahtuu muutoksia tai se kuolee/lopetetaan. Myöhemmin puhjenneista sairauksista voi ilmoittaa myös sairausilmoituslomakkeella. Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, mikäli omistaja niin haluaa (ks. ensimmäinen kysymys alla).

Lisätietoja kyselystä antaa jalostustoimikunta (wss_terveys (at) springerspanielit.fi)

KIITOS JO ETUKÄTEEN!