Springerspanielit ry

Springerspanielit ry

Springerspanielit ry on englannin- ja walesinspringerspanieleiden rotujärjestö joka on toiminut vuodesta 1972 lähtien aluksi rotua harrastavana yhdistyksenä Spanieliliiton alaisuudessa ja 17.5.2007 lähtien omana rotujärjestönään. Yhdistyksen päämääränä on tehdä rotujamme tunnetuksi ja edistää rodunomaisten ja terveiden englannin- ja walesinspringerspanieleiden kasvatusta, koulutusta ja käyttöä. Yhdistyksen tämänhetkinen jäsenmäärä on n. 900 jäsentä.

Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosittain kahteen sääntömääräiseen kokoukseen, kevät- ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa, joka on samalla yhdistyksen vuosikokous, käydään läpi virallinen toiminta- ja varainhoitokertomus sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille. Syyskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimikunnat seuraavalle toimintavuodelle. Hallitus valitsee keskuudestaan vuoden alussa järjestäytymiskokouksessaan yhdistykselle varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä jäsensihteerin.

Molempien rotujen jalostustoimikunnat antavat neuvoja jalostukseen liittyvissä asioissa, käsittelevät kasvattajien tekemiä jalostustiedusteluja sekä ylläpitävät pentuvälitystä. Lisäksi yhdistyksellä on metsästys- taipumuskoe-, mejä-, toko-ja agility-, sekä MH toimikunnat jotka järjestävät vastuualueeseensa kuuluvaa koulutusta ja kokeita. Vuosittain palkitaan yhdistyksen metsästys-, mejä, toko- ja agilitymestari sekä vuoden näyttely englannin- ja walesinspringeri.

Yhdistys järjestää vuosittain molempien rotujen päänäyttelyn sekä huolehtii omien rotujensa ulkomuototuomareiden erikoiskoulutuksesta. Yhdistys järjestää kasvattaja- ja luentopäiviä sekä muita koulutustilaisuuksia lisätäkseen rotutietoutta ja kanssakäymistä kasvattajien ja muiden springeriroduista kiinnostuneiden keskuudessa.

Yhdistys julkaisee 4 krt vuodessa ilmestyvää Springeri-lehteä. Springeri-lehti valittiin Kennelliiton vuoden 2008 rotujärjestölehdeksi. Kesäisin järjestetään suositut Springeripäivät joiden ohjelmaan on kuulunut mm. koulutusta kaikissa perinteisissä spanielilajeissa, tutustumista uusiin lajeihin, MH luonnekuvaus, virallinen taipumuskoe sekä tietysti mukavaa yhdessäoloa harrastajien kesken. Kesäisin on järjestetty myös nuorisoleiri nuoremmille springeriharrastajille.

Yhdistys on valtakunnallinen ja toiminta kattaa koko Suomen.

Scroll to Top