Jokainen pentuvälitykseen lähetetty yhdistelmä tarkistetaan jalostuksen toimintaohjetta vasten ennen kuin se otetaan mukaan pentuvälitykseen. Jalostustoimikunnalle ennen astutusta lähetettyihin tarkistuspyyntöihin vastataan. Mikäli yhdistelmä lähetetään pentuvälitykseen julkaistavaksi eikä yhdistelmää ole tarkistettu jalostuksen toimintaohjetta vasten ennen astutusta, siihen ei laadita erillistä vastausta kasvattajalle, vaan yhdistelmä otetaan pentuvälitykseen tarkistuksen jälkeen.

Ennen astutusta tapahtunut yhdistelmän tarkistus on voimassa 2 kuukautta (viimeinen voimassaolopäivä ilmoitetaan jalostustoimikunnan vastauksessa kasvattajalle). Mikäli juoksun alkaminen venyy, kasvattaja voi lähettää päivityspyynnön jalostustoimikunnalle, jolloin toimikunta suorittaa tarkistuksen uudelleen. Mikäli tarkistuksen voimassaolo on umpeutunut ennen astutusta ja yhdistelmä lähetetään pentuevälitykseen, suoritetaan uusi tarkistus ennen yhdistelmän ottamista pentuvälitykseen.

Maksimissaan kaksi kuukautta ennen astutusta tarkistettuja ei tarkisteta enää uudestaan kun yhdistelmä ilmoitetaan pentuvälitykseen vaan ne pääsevät sinne suoraan. Mikäli yhdistelmää ei ole tarkistettu ennen astutusta, tulee kasvattajan varautua siihen, että yhdistelmän tarkistukseen voi mennä maksimissaan kaksi viikkoa ja yhdistelmä tulee pentuvälitykseen vasta kun tarkistus on tehty.

Rekisteröintiin mahdollisesti vaadittavan jalostustoimikunnan poikkeusluvan jalostustoimikunta käsittelee tapauskohtaisesti. Poikkeuslupia ei anneta sellaisissa PEVISA-määräysten vastaisissa yhdistelmissä, joissa on mahdollista saada Kennelliiton lausunto lonkkakuvista ja joista on mahdollista saada voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Kennelliiton rekisteröintiehdot

Molempien vanhempien tulee olla rekisteröityjä. Emän on oltava Kennelliiton rekisterissä ja myös isän, mikäli se on tuontikoira tai jalostusoikeuden luovutussopimuksella jalostukseen käytettävä uros. Ulkomaisen isän on oltava FCI:n tunnustamassa rekisterissä ja kasvattajan tulee lähettää pentueilmoituksen yhteydessä rekisteröintiin tarvittavat asiakirjat.
Pentueen isän tulee olla normaalikiveksinen. Ensimmäistä kertaa uroksen jälkeläisiä rekisteröitäessä on pentueilmoituksen mukaan liitettävä eläinlääkärin antama kivestodistus. Jos uros on palkittu virallisessa näyttelyssä, erillistä kivestodistusta ei tarvita.
Narttua saa penikoittaa enintään kerran 10 kuukaudessa eli kahden pentueen syntymäpäivien välin on oltava vähintään 10 kuukautta. Koko pentue on ilmoitettava rekisteriin samanaikaisesti. Kennelliiton jäsenen on rekisteröitävä pentueen kaikki elossa olevat pennut.

Jalostukseen käytettäville englannin- ja walesinspringerspanieleille tulee olla tehtynä
PEVISA-ohjelman mukaiset terveystutkimukset:

  • Koira tulee olla lonkkakuvattu ja lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.
  • Koira tulee olla tutkittu silmistään ja lausunto on voimassa 24 kuukautta.

Koska edellä mainittujen tutkimusten tulokset eivät rekisteröintiin (ei raja-arvoja), hyväksytään rekisteröintiin lausunto, joka on voimassa astutushetkellä.