Kiertopalkintoja ei saa kuljettaa Suomen rajojen ulkopuolelle, mikäli tällainen tilanne on tapahtumassa, palkinto pitää luovuttaa kiertopalkinto vastaavalle.

Kiertopalkinnot voidaan jättää fyysisesti antamatta henkilöille, mikäli Springerspanielit ry:n hallitus niin katsoo paremmakseen. Kiertopalkinto kuitenkin myönnetään.

Palkinnon saajan tulee kaiverruttaa mahdollinen laatta omalla kustannuksellaan.Jos pokaalin laatat ovat täynnä niin pokaalin kunnosta riippuen sitä voi korottaa ylimääräisellä jalustalla.Tämän korotuksen maksaa yhdistys kuittia vastaan.Näissä tapauksissa tulisi kuitenkin ensin ottaa yhteyttä kiertopalkintovastaavaan.

Kiertopalkintojen saaja on velvoitettu huolehtimaan palkinnosta, niin että se saapuu vuoden kuluttua siinä kunnossa missä se on luovutettukin kyseiseen tapahtumaan missä palkinto jaetaan seuraavan kerran.

Mikäli kiertopalkinto häviää, on sen viimeksi saanut velvoitettu hankkimaan palkinnon tilalle vastaavanlainen palkinto.

Springerspanielit ry:n hallitus päättää kenelle kiertopalkinnot myönnetään, mikäli kyseisestä palkinnosta ei ole selvää kilpailu-tapahtumaa.