Springerspanielit ry

Jalostus & Terveys

Englanninspringerspanieli - Jalostuksen toimintaohje

Englanninspringerspanielien jalostuksen toimintaohje:

Yhdistelmän on astutushetkellä täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttääkseen jalostuksen toimintaohjeen:

1. Narttu on astutushetkellä iältään yli 18 kuukautta ja alle 8 vuotta. Ensimmäistä kertaa synnyttävän nartun on oltava
alle 5-vuotias.

2. Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei Suomen Kennelliiton jalostustietokannan tietojen mukaan ylitä 6,25 prosenttia kuudesta polvesta laskettuna.

3. Molemmat jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti tutkittu lonkkaniveldysplasian varalta ja lonkkatulos on lausuttu virallisesti kennelliitossa ennen astutusta. Molemmat vanhemmat ovat A-B – lonkkaisia tai jos toinen vanhemmista on C-lonkkainen, tulee yhdistelmän toisen osapuolen olla lonkistaan terve (A tai B). Kummallakaan vanhemmista ei ole D – E -asteista lonkkaniveldysplasiaa.

4. Molemmat jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti silmätarkastettuja. Kummallakaan ei ole todettu seuraavia perinnöllisiä silmäsairauksia: perinnöllinen katarakta (posteopolaarinen, kortikaalinen), PRA, GRD, TRD, glaukooma, entropion tai ektropion. Jos koiralla on MRD, distichiasis-, cilia aberranta- tai PPM-lausunto, on toinen osapuoli terve tältä osin. Astutushetkellä silmätarkastustulos ei ole 24 kk vanhempi.

5. Kumpikin vanhemmista tulee olla palkittu näyttelyssä vähintään laatuarvostelulla erittäin hyvä (EH). Mikäli koira on saavuttanut vähintään tuloksen AVO3 spanielien metsästyskokeesta, riittää ulkomuotoarvostelu / jalostustarkastus.

6. Vähintään toisella vanhemmista tulee olla hyväksytty tulos spanielien taipumuskokeesta (SPA1) tai vähintään AVO3-tulos spanielien metsästyskokeesta.

7. Kumpikaan vanhemmista ei jalostustoimikunnan tietojen mukaan sairasta mahdollisesti perinnöllistä sairautta.

8. Jalostukseen ei saa käyttää koiraa joka on saanut hylätyn arvostelun näyttelyssä tai jalostustarkastuksessa agressiivisen käytöksen johdosta.

Epileptis tyylisistä kohtauksista, autoimmuunisairauksista ja muista terveydellisistä mahdollisista periytyvistä vakavista riskeistä yhdistelmän taustalla huomautetaan tarvittaessa kasvattajalle lähetettävässä vastauksessa (koskee vain ennen astutusta tarkistettavaksi toimitettuja yhdistelmiä).

SUOSITUKSIA   

1. Kaikki jalostukseen käytettävät ja käytetyt koirat tulisi käyttää näyttelyssä aikuisena n. 2 ikävuoden
jälkeen.

2. Kaikille yli 7-vuotiaille englanninspringerspanieleille tulisi suorittaa virallinen silmätarkastus.

3. Urokselle suositellaan max. pentumääräksi 40 pentua ja nartulle max. 4 synnytystä.

4. Jos glaukoomatutkimuksessa todetaan lievä tai kohtalainen kammiokulman epänormaali rakenne, suositellaan, että mikäli koiraa kuitenkin käytetään jalostukseen, tulisi parituskumppanin olla gonioskopiatutkittu ja terve. Jos muutokset on merkitty vakavaksi, ei koiraa pidä käyttää jalostukseen glaukoomariskin takia.

5. Jalostukseen ei suositella koiraa, joka on arka tai aggressiivinen.

6. Jalostukseen käytettävät koirat suositellaan DAMS- geenitestattavan. DAMS = Dyserytropoieettinen anemia ja myopatia syndrooma

Yhdistelmän tarkistuspyyntö

Lähetä yhdistelmän tarkistuspyyntö jalostustoimikunnalle sähköpostilla osoitteeseen ess_jalostustiedustelut@springerspanielit.fi

Jalostustoimikunnalle ennen astutusta lähetettyihin tarkistuspyyntöihin pyritään vastaamaan kahden viikon sisällä. Jalostustoimikunta listaa tiedossaan olevat julkiseen/jalostus käyttöön annetut terveystiedot ja merkinnät luonteista sukutauluissa olevista koirista, 6-sukupolven osalta.

Ennen astutusta tapahtunut yhdistelmän tarkistus on voimassa 2 kuukautta (viimeinen voimassaolopäivä ilmoitetaan jalostustoimikunnan vastauksessa kasvattajalle). Mikäli juoksun alkaminen venyy, voit lähettää päivityspyynnön jalostustoimikunnalle, jolloin toimikunta suorittaa tarkistuksen uudelleen.

Scroll to Top