Springerspanielit ry

Ulkomuototuomarikoulutus

Rotujärjestö vastaa rotujensa ulkomuototuomarien koulutuksesta Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Springerspanielit ry:n Ulkomuototuomaritoimikunta vastaa kotimaisesta englannin- ja walesinspringerspanielien tuomarikoulutuksesta sekä rotujen koulutusmateriaalista. Toimikunta järjestää myös uusille kotimaisille ulkomuototuomareille järjestettävistä koetilaisuuksista. Toimikunta omalta osaltaan edistää ulkomuotoon liittyviä rotujärjestön tavoitteita ja osallistuu tarvittaessa jalostuksen tavoiteohjelman työstämiseen. Toimikunta hyödyntää toiminnassaan myös toimikunnan ulkopuolisia rotujemme erikoistuomareita.

Koulutustilaisuuksia on yleensä kerran vuodessa molemmille roduille. Koulutuksissa käsitellään rotumääritelmää ja sen tulkintaa ja tutustutaan rodun yksilöihin. Koetilaisuuksia järjestetään tarpeiden mukaan noin kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Koetilaisuudessa varmistetaan tuomarikokelaan osaamisen taso rodussa. Koetilaisuudessa korostetaan myös koulutuksellista toimintaa. Kokeissa on yleensä noin kuusi koekoiraa arvosteltavana molemmista roduista.

Springerspanielit ry:n järjestämistä ulkomuototuomarien koulutus- ja koetilaisuuksista ilmoitetaan Ulkomuototuomarit ry:n kalenterissa (Ulkomuototuomarit ry), kuten muidenkin rotujen vastaavista tilaisuuksista. Ne eivät ole yleisölle avoimia tilaisuuksia. Jäseniämme osallistuu tilaisuuksiin kuitenkin tuomalla sinne kutsutut koirat joko esimerkiksi tai kokeessa arvosteltavaksi sekä muihin talkootöihin.

Toimikunta myös tukee uusia ulkomuototuomariksi pyrkiviä jäseniämme tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Ulkomuototuomarien peruskoulutuksesta vastaa kuitenkin Kennelliitto. Ohjeet ja lomakkeet tuomareille | Suomen Kennelliitto

Scroll to Top