Springerspanielit ry

Koiranäyttelyt

Näyttelyt harrastuksena

Näyttelyt ovat suosittu harrastusmuoto springereillä. Vuonna 2022 englanninspringerspanieleilla oli yli 2000 ja walesinspringerspanieleilla yli 1000 näyttelykäyntiä. Erilaisia näyttelyitä järjestetään vuosittain kymmeniä ympäri Suomen. Virallisia näyttelytyyppejä ovat:
  • Kansainvälinen koiranäyttely (KV)
  • Kaikkien rotujen kansallinen koiranäyttely (KR)
  • Pohjoismainen näyttely (NORD)
  • Ryhmänäyttely (RN)
  • Rodun erikoisnäyttely (E)
Springerspanielit ry järjestää vuosittain kummankin springerirodun pääerikoisnäyttelyn. Rotujärjestössä näyttelyasioista vastaa näyttelyasiaintoimikunta. Näyttelyt ovat kiva tapa viettää päivä koirien ja samanhenkisten ihmisten parissa. Samalla ne omalta osaltaan palvelevat jalostusta, koska niissä arvioidaan jalostuksen kannalta tärkeitä koiran ominaisuuksia kuten rotutyyppiä, anatomiaa ja käyttäytymistä. Koiranomistaja saa näyttelystä koiralleen arvostelulausunnon rotuun koulutetulta ulkomuototuomarilta. Kasvattaja saa tietoa siitä, kuinka hän on kasvatustyössään onnistunut ja mihin suuntaan hänen on kasvatustoimintaansa kehitettävä ulkomuodon osalta. Rotujärjestö saa näyttelyistä lisätietoa jalostusneuvontaan.

Koiranäyttelyyn osallistuminen

Suomen Koiranäyttelysääntöjen mukaan koiranäyttelyyn voi osallistua terveen, rekisteröidyn, rokotetun ja tunnistusmerkityn koiran kanssa, jota ei ole typistetty korvista eikä hännästä. Näyttelyyn osallistuvalla koiralla ei saa olla antidoping-säännön vastaista lääkitystä, karvapeite ei saa olla värjätty eikä karvapeite, kirsu tai iho saa olla käsitelty aineilla, jotka vaikuttavat väriin, muotoon tai rakenteeseen (antidoping-säännönvastainen koira). Osallistumisoikeutta ei myöskään ole, jos koiralle on tehty jokin toimenpide rotumääritelmän mukaan tai muuten viaksi katsottavan ominaisuuden korjaamiseksi. Kantava narttu ei saa osallistua, jos synnytykseen on 30 tai alle vuorokautta aikaa eikä 75 vuorokauteen synnytyksen jälkeen. Myöskään vaarallisen vihainen koira ei saa osallistua eikä koira, joka on saanut kolme kertaa laatumaininnan ”hylätty” käyttäytymisen vuoksi. Tarkemmat tiedot osallistumisoikeudesta löydät näyttely säännöistä. Kannattaa huomioida, että jokaisessa maassa on omat näyttely sääntönsä ja sääntöihin tulee tutustua ennen kuin ilmoittaa koiraa näyttelyihin Suomen ulkopuolella. Esimerkiksi Suomessa saa tuoda juoksuisen nartun näyttelyyn, mutta useissa muissa maissa se on kielletty.

Rotumääritelmä on eräänlainen standardi, jossa kuvataan rodun ”ihannekoira”. Rotumääritelmä on kirjoitettua tekstiä, joten sen tulkinnassa voi olla ja on eroja tuomarien välillä. Laatuarvostelun aikana tuomari arvioi koiraa rotumääritelmää vasten: yleisvaikutelmaa, rakennetta ja yksityiskohtia, liikkeitä, kuntoa ja käytöstä. Tuomari myös tarkastaa hampaiden määrän ja purennan sekä uroskoiralta kivekset. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn omistaja sitoutuu hyväksymään arvostelevan tuomarin päätökset. Tuomari arvostelee koiran sen perusteella, missä kunnossa koira on ja miten se arvostelu tilanteessa käyttäytyy. Koiran saama arvostelu on siis kyseisen tuomarin näkemys koirasi ominaisuuksista rotumääritelmään peilaten juuri sinä päivänä.

Kannattaako koira viedä näyttelyyn?

Näyttelyyn osallistumista ei estä se, että koiralla on virheitä. Yleensä kuitenkin aktiivisimmilla näyttelykoirilla ei ole vakavia puutteita ulkomuodossa tai käyttäytymisessä, mutta toisaalta jokaisessa koirassa on omat puutteensa. Koko rodun kannalta olisi suotavaa, että kaikki yksilöt osallistuisivat edes kerran elämässään näyttelyyn. Koiran perusominaisuuksien lisäksi näyttelyyn lähtemisen kannattavuus tulee arvioida koiran päivän kunnon mukaan (huonokuntoisen koiran kanssa ei kannata osallistua). Näyttelyssä arvioidaan myös käyttäytymistä ja tästä syystä on suositeltavaa harjoitella näyttelyitä ennen kehään menoa. Koiran tulee antaa vieraan ihmisen koskea itseään ja katsoa hampaat. Springeriroduille tyypillistä on myös iloinen ystävällinen käytös ja koiran tulisi näyttää tämä luonteensa myös kehänauhojen sisäpuolella. Jos tilanne on koiralle vieras, tämä saattaa vaikuttaa koiran käytökseen ja sen myötä saatuun arvosteluun.
Kuva: Anne Kylmäoja
Kuva: Mari Mantere

Valionarvot

Suomen muotovalion (FI MVA) titteliin tarvitaan kolme sertifikaattia kolmelta eri tuomarilta ja vähintään yksi sertifikaateista tulee olla saatu yli 2 vuoden ikäisenä. Lisäksi springerirotuisilta koirilta vaaditaan muotovalion arvoon hyväksytty spanielien taipumuskoe tai tulos spanielien metsästyskokeesta.  Lisäksi junioreilla ja veteraaneilla on mahdollisuus saavuttaa omat muovovaliotittelinsä. Suomen juniormuotovalion (FI JMVA) arvoon vaaditaan kolme juniorsertifikaattia Suomesta kolmelta eri tuomarilta. Suomen veteraanimuotovalion (FI VMVA) arvoon vaaditaan puolestaan kolme veteraanisertifikaattia Suomesta kolmelta eri tuomarilta. Kummankaan valionarvon saamiseksi koiralta ei vaadita käyttötulosta. Koiralle on mahdollista saavuttaa myös muiden maiden valionarvoja (huomioitava maakohtaiset valionarvosäännöt), alueellisia valionarvoja (kuten Pohjoismaiden tai Baltian muotovalio) tai kansainvälisiä valionarvoja.

Ennen näyttelyä

Ennen koiran viemistä näyttelyyn kannattaa käydä näyttelyissä katsomassa koirien esittämistä ja muutenkin näyttelytoimintaa. Tutustu rodun esittämistapaan ja kysy tarvittaessa neuvoja kokeneemmilta harrastajilta. Totuta koira jo ennen näyttelyä siellä vastaan tuleviin asioihin, kuten:

– vieraisiin paikkoihin, erilaisiin äänimaailmoihin, erilaisiin alustoihin (esim. lattiamateriaalit)
– ihmis- ja koirapaljouteen
– vieraan ihmisen lähestymiseen/koskemiseen (myös hampaiden ja uroksilla kivesten tutkiminen)
– seisomiseen paikallaan
– juoksemaan esittäjän vasemmalla puolella vetämättä ja tasaisesti ravaten.

Näyttelyitä voi harjoitella esimerkiksi näyttelykoulutuksissa, joita järjestävät yleensä paikalliset yhdistykset. Suomessa järjestetään myös paljon mätsäreitä (match show) eli epävirallisia näyttelyitä, jotka ovat oiva tilaisuus harjoitella näyttelyitä niin omistajalle kuin koiralle.

Pääasia on, että myös koira nauttii harrastuksesta eli sen ei ole tarve olla kehässä paikallaan kuin patsas eikä juosta kuin kone. Spanielit ovat iloisia koiria ja saavat sen näyttää kehässäkin. Liikkeessä koiran kuitenkin tulee näyttää tuomarille raviaskelia ja eduksi on, jos koira seisoisi edes jonkin aikaa paikoillaan arvostelun ajan.

Ennen koiranäyttelyä tulee myös huolehtia, että

– koira on hyvässä kunnossa (ei laiha eikä lihava, hyvä lihaskunto, karvapeite kiiltävä ja hyväkuntoinen)
– koira on kehään mennessä puhdas ja trimmattu
– koiralla on puhtaat korvat ja silmät ja sen kynnet on leikattu
– koiralla on voimassa olevat rokotukset. Ajantasaiset rokotussäännöt löytyvät Suomen Kennelliiton nettisivuilta.

Varaa näyttelyyn mukaan vähintään:

– rekisteri- ja rokotustodistus
– vesikuppi ja vettä
– makuualusta (mahdollisesti myös häkki)
– numerolapun pidike (vähimmillään hakaneula)
– näyttelyn aikataulu ja koiran numerolappu
– ajo-ohjeet näyttelyyn
– harja/kampa/karsta
– näyttelyhihna (yleensä normaalia hihnaa kevyempi hihna)
– kakkapusseja
– makupaloja tai lelu, jos koira tarvitsee innostamista.

Esittäjän itse kannattaa valmistautua näyttelyyn ja suhtautua siihen oikealla asenteella. Esittäjän jännitys voi pilata koiran suorituksen. Näyttelyssä arvioidaan koiraa eikä siellä oleteta esittäjän osaavan kaikkea. Tuomari ja kehäsihteerit kyllä ohjaavat esittäjää tarpeen mukaan. Kehässä toimitaan heidän antamien ohjeiden mukaisesti. Vaatetuksessa esittäjän kannattaa ottaa huomioon olosuhteet (kuten luvattu keli) ja valitse jalkaan hyvät kengät, joilla voit ottaa myös juoksuaskelia.

Näyttelyyn ilmoittautuminen

Lähes kaikkiin näyttelyihin ilmoittaudutaan tänä päivänä netissä (mm. Showlinkin järjestelmän kautta) tai Suomen Kennelliiton/näyttelyn järjestäjän  ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen maksaa nykypäivänä keskimäärin 30-40 euroa. Näyttelyn järjestäjä lähettää sähköpostilla noin viikkoa ennen näyttelyä koiran kilpailunumeron, näyttelyn arvioidun aikataulun sekä ajo-ohjeet.

Koiran osallistuminen näyttelyyn on oikeus perua ja saada takaisin maksettu ilmoittautumismaksu, mikäli näyttelyn järjestäjä on joutunut tekemään tuomarimuutoksen eikä uutta tuomaria ollut merkitty rodun varatuomariksi (palautuksessa voidaan vähentää pieni toimituskulu). Jos koira on sairaana, niin näyttelyilmoittautumisesta ei saa rahoja takaisin.

Kuva: Jasmin Kyöstilä

Näyttelyn kulku

Näyttelyssä koirien arvostelu tehdään roduittain. Rodun koirat ryhmitellään näyttelyluokkiin, joka määräytyy koiran iän/saavutuksien mukaan. Koira kilpailee luokassa, mihin sen ikä edellyttää ja johon sillä on oikeus saavutuksiensa eli käyttötulosten tai valionarvon perusteella osallistua. Luokat ovat erikseen sekä nartuille että uroksille. Lisäksi näyttelyissä on kasvattajaluokka (erikoisnäyttelyissä usein myös jälkeläisluokka).

Ennen koirakohtaista laatuarvostelua saman luokan kaikki koirat kokoontuvat kehään kilpailunumeron mukaiseen järjestykseen ja esittävät koirat yhdessä tuomarille (yleensä seisotaan hetki ja sitten juostaan kerran tai kaksi kehän ympäri kaikki peräkkäin). Tämän jälkeen muut väistyvät ja numerojärjestyksessä ensimmäinen siirtyy esittämään tarkemmin koiraansa tuomarille laatuarvostelua varten (ja näin tekevät jokainen vuorotellen). Kun koiran kanssa tullaan laatuarvosteluun, se laitetaan ensin seisomaan ja tuomari tulee tässä vaiheessa yleensä tutkimaan koiraa paremmin. Tämän jälkeen tuomari pyytää liikuttamaan koiraa (yleensä edestakaisin ja kerran kehän ympäri). Tuomari saattaa haluta nähdä koiran ominaisuudet eri tavalla kuin mitä tässä on kuvattu, joten esittäjän tulee seurata annettuja ohjeita ja toimia sen mukaisesti.

 

Kun tuomari antaa toiselle koiralle laatuarvostelua, sinun ei tarvitse seisottaa koiraasi. Kehästä voi poistua toisten laatuarvostelun ajaksi, mikäli koiria on samassa luokassa paljon ja laatuarvostelut kestävät tästä syystä kauan, mutta muuten se ei ole tarpeellista. Kun koira on laatuarvostelussa, tulee yrittää esittää koira niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin rotumääritelmää. Spanielit esitetään yleensä niin, että oikealla kädellä pidellään koiraa leuan alta ja vasemmalla koiran häntää suorana selkälinjan jatkeena. Seisota koiraa kylki tuomaria vasten ja pidä itse sopiva etäisyys koiraan. Tuomariin etäisyys tulisi olla muutama metri (jotta tuomari näkee koko koiran vaivattomasti).

Liikkeessä koiraa voi kannustaa esiintymään iloisemmin esimerkiksi makupalalla tai lelulla, mutta mahdollisimman huomaamattomasti eikä se saa häiritä muita samaan aikaan kehässä olevia koiria. Anna koiran esiintyä liikkeessä mahdollisimman itsenäisesti (vetämättä, nykimättä tai muutoin häiritsemättä koiran ravia). Koiran tulisi liikkua ravilla eli esittäjän tulisi juosta koiran koolle ja rakenteelle sopivaa nopeutta. Juostessa tulee myös huomioida jonossa muiden vauhti ja pidä riittävä etäisyys edellä menevään.

Laatuarvostelun jälkeen seuraa kilpailuluokat niille, jotka on palkittu laatuarvosanalla ”erinomainen” tai ”erittäin hyvä”.

Tarkemmin näyttelyn kulusta voit lukea Suomen Kennelliiton sivuilta.

Vinkkejä näyttelypäivään

Näyttelypaikalle pitää saapua hyvissä ajoin ennen arvostelun alkua (viimeistään tuntia ennen aikatauluun merkittyä aikaa). Jos kehästä myöhästyy, eikä luokkaa ole vielä kilpailuarvosteltu, voi saada koiralle laatuarvostelun, mutta kilpailuluokkaan ei ole asiaa. Ilmoittautumismaksua ei palauteta myöhästymisen vuoksi.

Näyttelyissäkin koiran hyvinvointi on etusijalla. Näyttelyt ovat usein ulkona, jossa saattaa kelit vaihdella ja etenkin kuumana päivänä on tärkeä huolehtia, että koira juo vettä eikä sijaitse suorassa auringonpaisteessa (eikä KOSKAAN jätetä autoon). Ulkoiluta koirasi ennen kehää, jotta se ei tee tarpeitaan kehässä. Koiraa ei myöskään tule jättää tarpeettomasti yksin näyttelyalueella pitkiksi ajoiksi. Koiraa kohdellaan näyttelypaikalla aina asiallisesti (kovakourainen käsittely on kielletty).

Esittäjän tulee seurata kehän kulkua, jotta koira menee oikeaan aikaan kehään. Kehäsihteerit kutsuvat koirat kehään huutamalla koirien kilpailunumerot ja ostamalla näyttelyluettelon pystyt seuraamaan järjestystä paremmin.

Vinkkejä esittäjälle kehään:
– anna tuomarille tilaa tutkia koira
– älä seiso koiran ja tuomarin välissä
– juoksuta koiraa aina vasemmalla puolellasi ja juokse kehässä vastapäivään ympäri
– kehässä ei ole kiire eli toimi rauhallisesti
– kehässä ei puhuta tuomarille muutoin kuin hänen kysyessä sinulta jotain (yleensä kysytään vain koiran ikä) eli epäselvässä tilanteessa kysyt asiaa kehäsihteeriltä
– vastaa tuomarille lyhyesti ilman ylimääräisiä kommentteja
– pyydä kehäsihteeriä tulkkaamaan, mikäli et puhu ulkomaalaisen tuomarin kanssa samaa kieltä
– onnittele voittajia
– palkitse koirasi tuloksesta riippumatta.

Huomioi, että näyttelypäivä voi venyä pitkäksi, mikäli koiralle tulee menestystä (varaudu tähän päivän aikatauluissa).

Scroll to Top