Springerspanielit ry

Taipumuskoe - SPA

Spanielit on alkujaan jalostettu metsästäjän avuksi ylösajavana ja noutavana koirana. Alkuperäiseen käyttötarkoitukseen jalostettujen ominaisuuksien ansiosta spanieli soveltuu harrastuskoiraksi hyvin myös muihinkin lajeihin kuten esim. mejä, toko tai agility. Taipumuskokeen tarkoituksena onkin kartoittaa spanielirotujen käyttöominaisuuksia sekä todeta ovatko koiran luonne ja käyttäytyminen spanieliroduille tyypillinen.

Osallistumisoikeus

Kokeeseen saavat osallistua SKL-FKK:n rekisteröinti- ja rokotusvaatimukset täyttävät, FCI:n ryhmän 8.2 ja 8.3 rotuiset koirat sekä FCI:n jäsenjärjestöjen rekisteröimät ja ulkomaalaisen omistamat ryhmän 8.2 ja 8.3 rotuiset koirat, jotka ovat viimeistään koepäivänä täyttäneet yhdeksän (9) kuukautta. Myös kivesvikainen uros voi osallistua spanielien taipumuskokeeseen.

Kokeeseen ei saa osallistua sairas tai voimassa olevien antidoping säännösten vastaisesti lääkitty koira. Kokeeseen ei saa myöskään osallistua kiimainen narttu, narttu 30 vrk ennen synnytystä ja 42 vrk synnytyksen jälkeen tai Suomen lain vastaisesti typistetty koira.

Kokeen kulku
Koe koostuu viidestä varsinaisesta osa-alueesta:
  • Sosiaalinen käyttäytyminen
  • Tottelevaisuus
  • Haku ja laukauksensieto
  • Jäljestäminen
  • Vesityö
Sosiaalinen käyttäytyminen

Koe alkaa aina sosiaalisen käyttäytymisen arvioinnilla. Koiran on tultava vaikeuksitta toimeen ihmisten ja koirien kanssa. Se ei saa osoittaa aggressiivisuutta tai suurta arkuutta toisia koiria ja/tai ihmisiä kohtaan. Tuomari seuraa oman ryhmänsä koiria ryhmässä ja yksittäin koko kokeen ajan.

Tottelevaisuus

Yleistä tottelevaisuutta tarkkaillaan koko kokeen ajan ja koiran on oltava ohjaajansa hallinnassa esim. annettava käskystä kytkeä itsensä.

Haku ja laukauksensieto

Tarkoituksena on todeta, haluaako koira työskennellä maastossa ja olla yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Koiran tulisi siis vainuaan käyttäen etsiä maastosta mahdollista riistaa tai riistajälkiä haulikon kantamalla (alle 30 m) pitäen kuitenkin yhteyttä ohjaajaansa. Koira ei saa myöskään pelätä siitä n. 25 metrin etäisyydeltä haulikolla ammuttua laukausta.

Jäljestäminen

Koiran on kytkettynä kuuden metrin taluttimeen seurattava vastatapetun tai tuoreena pakastetun, täysin sulaneen riistaeläimen tai kaniinin laahausjälkeä, joka on noin 120 metrin pituinen. Jäljen puolivälissä on noin 90 asteen kulma. Koira ei saa pelätä tai raadella laahauksessa käytettyä kaadoksi jätettyä eläintä.

Vesityö

Vesityö suoritetaan aina viimeisenä ja siinä koiran on uitava halukkaasti vähintään 5 m rannasta poispäin ja noudettava veteen heitetty riistalintu tai riistalintupukki. Kokeen järjestäjällä on vesityössä vaadittavat riistapukit, mutta ohjaajalla on oikeus käyttää myös omaa riistalintua tai -pukkia. Oma riistalintu tai –pukki tulee olla arvostelevan tuomarin hyväksymä. Riistapukin tulee olla peitetty vähintään kahdella riistalinnun siivellä ja pukin rungon on oltava puuta ja kooltaan 2 x 5 x 20 cm sekä siipien tulee olla pukkiin kunnolla sidotut.

Kokeen aikana koira tulee pitää kytkettynä ja sen voi laskea irti vain tuomarin luvalla. Ohjaajalla on oikeus koesuoritusten aikana kannustaa ja innostaa koiraa, mutta ohjaajan on tarkoin myös noudatettava tuomarin hänelle antamia toimintaohjeita ja määräyksiä. Koiraa voi kieltää tekemästä virheitä, mutta sen kaikenlainen kurittaminen kokeen aikana ja koepaikalla on ehdottomasti kielletty.

Arvosteluperusteet

Koe päättyy siihen, että tuomari antaa jokaisesta koirasta sekä kirjallisen että suullisen arvostelun. Kaikki koirat arvostellaan samoin perustein rodusta riippumatta. Arvostelu suoritetaan hyväksytty / hylätty periaatteella. Koiran kaikkien osasuoritusten tulee olla hyväksyttyjä, jotta se hyväksytään kokeessa. Tuomari antaa lisäksi arvionsa koiran ja ohjaajan yhteistyöstä ja yleisvaikutelmasta.

Molemmat springerirodut tarvitsevat hyväksytyn taipumuskoetuloksen tullakseen Suomen muotovalioiksi. Toivottavaa kuitenkin olisi, että taipumuskokeessa kävisivät myös ne springerit, joilla ei tittelit ole tavoitteena. Taipumuskoe kun on myös mukava päivä luonnon helmassa toisten spanieli-ihmisten seurassa… se voi antaa myös lisäpotkua uuden harrastuksen pariin!!

Scroll to Top