Tällä sivulla ilmoitetaan kasvattajan lähettämät yhteystiedot veloituksetta seuraavin ehdoin:
– Kasvattajan on oltava Springerspanielit ry:n jäsen.
– Kasvattajalla täytyy olla SKL:n vahvistama kennelnimi.
– Jos kasvattajalla ei ole ollut pentuetta kolmen viimeisen vuoden aikana,
voidaan ilmoitus poistaa (ja palautetaan pyynnöstä).

– Kasvattajan tulee itse huolehtia yhteystietojen oikeellisuudesta

Muutokset listalle ilmoitetaan jalostustoimikunnalle: wss_jalostustoimikunta@springerspanielit.fi