Springerspanielit ry

Englanninspringerspanieli metsästyskoirana

Englanninspringerspanielin rotumääritelmässä sanotaan rodun käyttötarkoituksen olevan ylösajava ja noutava koira. Siinä sanotaan, että rotu on hyvin vanha ja alkuperältään sekoittumaton. Se on vanhin metsästykseen käytettävistä koirista jonka alkuperäinen käyttötarkoitus oli riistan löytäminen ja saaminen verkkoon, haukan kynsiin tai vinttikoirien eteen. Nykyisin englanninspringerspanieleita käytetään aseella metsästettäessä löytämään, ajamaan ylös ja noutamaan riistaa.

Englanninspringerspanieli merkittiin Englannin kennelklubin rotukirjaan vuonna 1902, mutta rodusta on viitteitä jo satoja vuosia vanhemmassa kirjallisuudessa. Englanninspringerspanieli sai rotuna osallistua ensimmäisen kerran koiranäyttelyyn vuonna 1903. Ensimmäiset käyttökokeet oli järjestetty vuonna 1899. 1800 ja 1900 lukujen vaihteessa rodun kasvattajat keskittyivät rodun käyttöominaisuuksien kehittämiseen ja metsästystapojen muuttuessa tuliaseiden käyttämisen myötä riistaa etsivästä ja ylösajavasta koirasta kehitettiin myös noutava koira. Edelleen varsinkin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa noutotaipumusta pidetään tärkeänä ja säilyttämisen arvoisena asiana.

Koiranäyttelyharrastuksen lisääntyessä 1950-luvulla tapahtui todellinen eriytyminen näyttely- ja käyttölinjoihin rodun kotimaassa ja sen jälkeen rotua on kasvatettu kahtena toisistaan niin käyttöominaisuuksiltaan kuin ulkonäöltäänkin poikkeavana linjana. Koiranäyttelyitä harrastavat kasvattajat keskittyivät kasvattamaan ulkonäöltään näyttävämpiä koiria ja metsästystä tärkeimpänä pitävät kasvattajat keskittyivät koirien käyttöominaisuuksiin. Onneksi osa ns. näyttelylinjaisten koirien kasvattajista varsinkin Pohjoismaissa ovat halunneet vaalia myös koirien käyttöominaisuuksia ja ainakin osaa näistä ns. näyttelylinjaisista koirista voidaan nimittää dual purpose –springereiksi eli niillä on pyritty säilyttämään myös metsästyksessä tarvittavat ominaisuudet. Näiden kahden linjan lisäksi on olemassa molemmista näistä eurooppalaisista linjoista huomattavasti poikkeava Pohjois-Amerikassa muuntunut amerikkalainen linja.

Suomessa on ns. käyttölinjaisia koiria rodusta tällä hetkellä noin 10 %.

Lisää historiasta myös käyttöpuolelta voi lukea rodun jalostuksen tavoiteohjelmasta.

Vaikka englanninspringerspanieli ei olekaan jatkuvasti ulkona pidettävä koira, se kestää työskentelyä kylmissäkin vesissä ja sen kanssa voi metsästää hyvin myös talvella (toki eläinsuojelulliset seikat huomioiden). Myös ns. näyttelylinjainen koira tarvitsee rodunomaista toimintaa, ns. käyttölinjaisia englanninspringereitä ei myydä kuin metsästyskäyttöön tai mahdollisesti viranomaisille (huume-, pommi- jne. koiriksi). Metsästyskokeisiin Suomessa osallistuu noin 9 % englanninspringerspanieleista. Ei ole tiedossa, miten suurta osaa ns. näyttelylinjaisista koirista käytetään metsästykseen, mutta joidenkin kasvattajien kasvateista suurinta osaa. Tullakseen Suomen muotovalioiksi englanninspringerspanielien tulee läpäistä spanielien taipumuskoe tai sen tulee olla palkittu spanielien metsästyskokeessa.

Suomeen ensimmäiset englanninspringerit tuotiin 1920-luvulla. Niiden metsästykseen käyttö tuli tunnetuksi 1960-luvulla jolloin myös spanielien metsästyskokeiden pitäminen aloitettiin. Ensimmäiset ns. käyttölinjaiset englanninspringerspanielit tuotiin maahamme 1980-luvulla.

Suomessa 78 käyttövalioista 34 on käyttölinjaisia ja 44 näyttelylinjaista. Viimeksi mainituista yksi on puhtaista amerikkalaisista näyttelykoiralinjoista. Tulee muistaa, että käyttölinjaisia koiria on maassamme osallistunut spanielien metsästyskokeisiin vasta 1980-luvulta sekä se, että näille ei ole helppoa saada näyttelystä vaadittavaa Hyvä -tulosta, eivätkä monet omistajat ole halukkaita kertaakaan näyttelyssä käymään, vähentää käyttölinjaisten koirien FIN KVA -tittelien määrää. Joka tapauksessa näyttelylinjaisten käyttövalioiden määrästä voidaan päätellä, että myös näyttelylinjaiset englanninspringerspanielit ovat mainioita metsästyskoiria. Vertailun vuoksi mainittakoon, että huolimatta siitä, että cockerspanieleilta ei enää vaadita vesilintukokeesta VOI 1–tulosta KVA arvoon, vuoden 2013 loppuun mennessä muissa spanieli roduissa saatiin yhteensä 19 käyttövaliota.

Käyttölinjainen englanninspringerspanieli

Ns. käyttölinjaiset englanninspringerspanielit ovat puhtaasti käyttökoiria. Jotta niiden kanssa jokapäiväinen elämä olisi helppoa, ne vaativat kohtuullisen paljon toimintaa. Koulutettuina ne ovat erinomaisia metsästyskoiria. Metsästyskokeissa ne ovat pärjänneet erittäin hyvin, josta osoituksena on se, että 14 spanielien metsästyskokeen Suomen Mestaruudesta 11 kertaa sen on voittanut käyttölinjainen englanninspringerspanieli.

Luonteeltaan käyttölinjaiset springerit ovat vilkkaita. Niillä on hyvä ihmisen miellyttämishalu ja palvelualttius. Yleensä ne ovat sosiaalisia myös muita koiria kohtaan. Niiden työskentelyä ei haittaa ympärillä olevat ihmiset tai muut koirat. Ne ovat ketteriä ja nopeita liikkuessaan. Koska niiden jalostuksessa ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota tervettä rakennetta lukuun ottamatta ulkomuodollisiin seikkoihin, niissä on paljon vaihtelua mm. koon suhteen, osa on säkäkorkeudeltaan yli 51 cm , mutta suurin osa on alle 50 cm . Paino jää yleensä alle 20 kilon. Karvapeite on kohtuullinen, minkä vuoksi niitä ei juuri tarvitse trimmata. Korvat ovat ylös kiinnittyneet ja kevyet ja niin ollen korvat tuulettuvat suhteellisen helposti vaikka korvien sisäpuolen karvoja ei leikatakaan pois.

Käyttölinjainen englanninspringerspanieli tekee hakua aktiivisesti myös ns. tyhjässä maastossa. Tämän vuoksi niitä on esim. tullilla huume- ja pommikoirina myös Suomessa, muissa Pohjoismaissa enemmän. Haussa käyttölinjainen koira tutkii innokkaasti sik sak –kuviota tehden koko alueen. Se on kohtuullisen helposti koulutettavissa pitämään yhteyttä ohjaajaan sekä tottelemaan sille annettuja pillimerkkejä. Noutamaan opettaminen on helppoa. Voidaan sanoa, että kaikki toimintaa vaativa tekeminen on sille helppoa, paikallaan oleminen ja malttaminen hieman vaikeampaa. Ns. passista metsästäminen ei ole käyttölinjaiselle koiralle kaikkein mieluisinta puuhaa.

Koiranäyttelyissä käyttölinjainen koira saattaa saada laatuarvostelussa hylätyn (HYL) väärän tyypin takia. Onneksi nykyään jo jotkut suomalaisetkin ulkomuototuomarit palkitsevat ne laatuarvostelussa palkintosijalla Hyvä (H) mikä riittää käyttövalion arvon saavuttamiseen. Koiranäyttelyissä kilpailemiseen näistä ei ole.

Käyttölinjainen englanninspringerspanieli on mainio apulainen aktiiviselle metsästäjälle, joka haluaa metsästäessään liikkua maastossa koiran kanssa. On syytä olla valppaana koko metsästyksen ajan, nopea koira pääsee vauhdikkaasti ylösajoon.

Näyttelylinjainen englanninspringerspanieli

Näyttelylinjaisen englanninspringerspanielin metsästysominaisuuksiin on varmasti vaikuttanut se, että niiden jalostuksessa pääpainona on ollut ulkonäkö. Onneksi varsinkin Pohjoismaissa on vielä kasvattajia, jotka keskittyvät myös tässä linjassa käyttöominaisuuksiin. Näyttelylinjaisissa springereissä on vielä toistaiseksi enemmän käyttövalioita kuin käyttölinjaisissa rotutovereissaan tai muiden spanielirotujen edustajissa. Kahdesti tämän linjan edustaja on voittanut Suomen Mestaruuden.

Myös nämä näyttelylinjaiset springerit ovat luonteeltaan vilkkaita eivätkä sovellu pelkästään sohvakoiriksi vaan vaativat toimintaa. Niillä voi metsästyksen lisäksi harrastaa muitakin lajeja ja ne ovat näihin muihin lajeihin suhteellisen helposti koulutettavissa. Varsinkin haavoittuneiden hirvieläinten jäljittämiseen niitä käytetään paljon ja ne pärjäävät hyvin MEJÄ- kokeissa (metsästyskoirien jäljestämiskoe), onpa rodussa muutama KVA-J eli käyttövalio jäljestämisestä (ei pidä sekoittaa käyttövalioon).

Luonteeltaan näyttelylinjaiset koirat ovat yleensä käyttölinjaisia hieman rauhallisempia eikä niillä ole niin voimakasta halua tehdä ihmisen kanssa yhteistyötä. Tätä ei kuitenkaan pidä tulkita niin, että niillä olisi keskiverto koiraa huonompi miellyttämishalu tai palvelualttius; myös näyttelylinjaisilta koirilta löytyy näitä ominaisuuksia. Näyttelylinjaiset koirat ovat käyttölinjaisia hitaampia eivätkä ne ole yhtä ketteriä. Niiden säkäkorkeus on tavallisesti yli 50 cm ja paino noin 20 kiloa tai yli. Niiden karvapeite on kohtuullisen runsas ja vaatii siistimistä.

Niiden mielenkiinto ns. tyhjässä maastossa työskentelemiseen loppuu käyttölinjaisia nopeammin. Näyttelylinjaisilla koirilla on hyvä hajuaisti ja usein metsästettäessä niiden voi olla hankalaa pysyä hakukuviolla, jos riistan hajuja tulee nenään. Kontaktin pito ohjaajaan ei ole itsestään selvää. Ne ovat helposti opetettavissa noutamaan. Vesityöskentely on yleensä hyvää ja mieleistä. Näyttelylinjaiset koirat sopeutuvat suhteellisen helposti passista metsästämiseen. Usein riistavietti ylittää tottelevaisuuden ja siksi niiden ohjattavuus metsästettäessä ei ole yhtä hyvää kuin käyttölinjaisten. Siksi onkin huomioitava, että kaikista näyttelylinjaisista ei ole saatu metsästyskoiraa yrityksestä huolimatta. Katso linkki Springerin pentu metsästyskoiraksi.

Kokeissa käyttölinjaiset hyvin koulutetut koirat pärjäävät nykyisin näyttelylinjaisia paremmin. Tämä johtuu osaltaan myös siitä, että aktiiviset kokeissa kävijät ottavat kilpailukoirakseen käyttölinjaisen koiran. Näyttelylinjainen englanninspringeri on kuitenkin loistava apulainen tavalliselle sunnuntaimetsästäjälle, jonka tarkoitus ei ole saavuttaa metsästyskokeista niitä ihan korkeimpia palkintopalleja.

Tarkemmat tiedot rotujen käyttöominaisuuksista löytyy niiden JTO:sta (jalostuksen tavoiteohjelma).

Metsästyskoe Suomessa
Pennusta metsästyskoiraksi
Englanninspringerspanieli metsästyskoirana
Ensimmäinen vesilintukoe
Walesinspringer-spanieli metsästyskoirana
Metsästyskokeen säännöt
Spanielin koulutus metsästykseen
Kiertopalkinnot & voittajat
Scroll to Top